ΠΥΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΑΕ

ΑΦΜ: 094533130
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ, ΛΑΥΡΙΟ, 19500
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2292023477
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.pyrogenesis.eu
E-MAIL: mvardavoulias@pyrogenesis-sa.gr

  © afm.gr 2021 Εκτύπωση